Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste 03.11.2020

 • Rekisterinpitäjä

Osoite Internet
Domain Bank Oy / 1643001-3
World Trade Center
Aleksanterinkatu 17
FIN-00100 HELSINKI
09-6226 2240
laskutus@osoite.fi

 • Rekisterin nimi

Osoite Internet Asiakastietorekisteri

 • Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään ja säilytetään asiakkaan palveluiden tuottamiseksi ja ylläpitämiseksi (esimerkiksi verkkotunnusten rekisteröinti, sekä laskutustietojen ylläpito).

Henkilötietolain 8 §:n mukaiset yleiset edellytykset:

Asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito

Asiakaskirjeet, tiedotteet ja tarjoukset (asiakastietoja ei luovuteta ulkopuolisille)

 • Rekisterin tietosisältö

Osoite Internet Asiakastietorekisteriin tallennetaan henkilöasiakasta koskien seuraavat tiedot:

 • Nimi
 • Henkilötunnus
 • Osoitetiedot
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Tilaus- ja laskutushistoria
 • Yhteydenpito historia

Vaihtoehtoisesti yritysasiakkaista tallennetaan seuraavat tiedot:

 • Nimi
 • Y-tunnus
 • Osoitetiedot
 • Yhteyshenkilö
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Tilaus- ja laskutushistoria
 • Yhteydenpito historia
 • Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaiden henkilötietoja kerätään vain tilauksen yhteydessä asiakkaan ilmoittamien tietojen perusteella, sekä asiakkaan ilmoittamien tietomuutosten pohjalta. Asiakkaan tietoja voidaan täydentää virallisista tietolähteistä kuten PRH:n, YTJ:n tai Suomen Asiakastiedon -tietopalveluista.

 • Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakasrekisterin sisältämiä tietoja luovutetaan vain voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa (esimerkiksi verkkotunnuksen rekisteröinnin yhteydessä osa asiakastietoja siirretään rekisteröijälle, koska verkkotunnukset rekisteröidään aina asiakkaan nimiin ja yhteystiedoin). FI-verkkotunnusten osalta tietoja luovutetaan Viestintävirastolle, ja muiden verkkopäätteiden rekisteröintien osalta Key Systems GmbH:lle. Rekisterien kautta vain julkiset tiedot ovat saatavissa WHOIS -rekisterikyselyllä. Asiakastietoja ei muuten luovuteta ulkopuolisille, eikä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 • Tietojen korjaaminen

Asiakkaalla on mahdollisuus tarkistaa ja korjata tietojansa palveluihin tai yhteystietoihin liittyen.

Tarvittaessa korjauspyynnön voi toimittaa esimerkiksi Osoite Internetin kotisivuilta löytyvillä yhteydenotto tavoilla. Muutospyynnön tekijän on esitettävä tarvittavat tunnistetiedot, jotka tarkistetaan PRH:n, YTJ:n tai Suomen Asiakastiedon -tietopalveluista.

 • Rekisterin suojaus

Manuaalisesti käsiteltävät aineistot säilytetään lukitussa tilassa, johon on asiattomilta pääsy estetty. Sähköisesti käsiteltävä aineisto sijaitsee vartioidulla palvelimella, Suomessa Helsingissä tarkkaan vartioidussa palvelinsalissa. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnalla, sekä muiden turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii tarvittavat oikeudet, sekä monivaiheisen tunnistautumisen. Rekisteritiedoista otetaan suojatut varmuuskopiot, joista tietojen palauttaminen on tarpeen tullen mahdollista.

Huomioithan, että sinulla on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.

Tietosuoja Viestintävirasto:

https://www.traficom.fi/fi/traficom/tietosuoja-traficomissa

Tietosuoja Key Systems GmbH:

https://www.key-systems.net/en/privacy-policy